Skip to main content

Schadevoorbeelden

zuiderhuis logo payoff l 2

Wielersporters,

Op verzoek van het bestuur van Toer- en Wielerclub Stramproy geven wij graag uitleg over het belang om als wielrenner, zeker die in groepsverband fietst, afdoende verzekerd te zijn. Wij doen dat aan de hand van enkele voorbeeldschades.

Voorbeeldschades:

 1. Renner komt ten val, niemand anders is daarbij betrokken.

  • renner is zelf verantwoordelijk

  • als de renner een verzekering heeft afgesloten voor materiaal en eventueel kleding zou deze aangesproken kunnen worden, zie 1)

  • voor eventuele zorgkosten kan de eigen zorgpolis aangesproken worden.

  • In geval er sprake is van blijvende functionele invaliditeit of erger nog…….een overlijden, en de activiteit werd door TWC georganiseerd, kan de collectieve ongevallenpolis van de vereniging TWC aangesproken worden, zie 2)

 1. Renner komt ten val, een andere renner of willekeurige verkeersdeelnemer is daarbij betrokken.

  • de renner kan een eventuele eigen verzekering voor materiële schade aanspreken., zie 1)

  • voor eventuele zorgkosten dient de eigen zorgpolis te worden aangesproken.

  • als de andere renner of willekeurige verkeersdeelnemer een verwijt, 3) valt te maken kan de schade wellicht daarop worden verhaald.

Leden die elkaar schade toebrengen dienen daarvoor de eigen aansprakelijkheidspolis van de veroorzaker aan te spreken. De vereniging is niet verantwoordelijk en kan daarin dus in principe niet worden betrokken.

Er kan niet meer dan de herstelkosten tot maximaal de dagwaarde van de beschadigde fiets, kleding en andere zaken geclaimd worden.

Natuurlijk kan voor een eventuele letselschade, zoals zorgkosten die niet door de eigen zorgverzekering wordt vergoed, inkomstenderving en smartengeld, ook bij de schuldige worden aangeklopt.

  • In geval er sprake is van blijvende functionele invaliditeit of erger nog…….een overlijden, kan de collectieve ongevallenpolis van vereniging TWC aangesproken worden. Maar ook hier dient de activiteit door TWC te zijn georganiseerd, zie 2)

 1. Rijwielverzekeringen bieden in de regel een all risk dekking met een beperkt eigen risico. Voorbeeld: via de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) kan een standaard verzekering afgesloten worden waarin onder andere de vergoeding van materiële schade aan de fiets en persoonlijke eigendommen tengevolge van een ongeval zijn geregeld. ( zie bijgevoegd artikel over de NTFU )

 1. Voor alle leden van TWC is via Zuiderhuis Isidorus een ongevallenpolis afgesloten. Er is verzekerd:

Een overlijdenskapitaal van 2.270,-

Een kapitaal bij blijvende invaliditeit van 22.700,-

Voor geneeskundige kosten ( na eigen Zorgpolis) 3.400,-

Premie per lid € 5,30 per jaar wordt verrekend in de jaarlijkse

contributie.

 1. Of iemand een verwijt valt te maken is afhankelijk van de omstandigheden die logischer wijze heel divers kunnen zijn.

Zeker als de renner deel uit maakt van een rennerspeloton is er al snel sprake van “eigen schuld”. Immers de renner dient dan zelf al rekening te houden met een verhoogde kans op schade. Omdat er dan met hoge snelheid dicht op elkaar wordt gefietst kan één moment van onachtzaamheid tot de val van een heel peloton leiden. Deelnemers accepteren dat risico dat inherent is aan wielrennen in groepsverband.

Voor een goed begrip: Verzekeraars bepalen niet of er sprake is van “aansprakelijkheid”. Dat juist is geregeld in de wet en jurisprudentie. Verzekeraars volgen die regels en gedragslijnen op.

Huub van Helmond

Assurantieadviseur Zuiderhuis

 • Schepenlaan 3, 6002 EE, Weert

 • T 0495 - 45 66 66