Skip to main content

Schademelding bij NTFU

 ntfu
SCHADEMELDING

Het is natuurlijk heel vervelend wanneer je betrokken raakt bij een ongeval. Dan is het prettig dat je weet wat te doen, zodat de afhandeling van de verzekering zo spoedig mogelijk kan verlopen. Vanaf nu maakt de NTFU, in samenwerking met verzekeringspartner Meijers, het declareren van schade nog makkelijker!
Geen papieren schadeformulier meer invullen en per post opsturen, maar gewoon online invullen en indienen. 

Volg hiervoor onderstaande stappen: 

Stap 1: Zorg dat je de volgende spullen bij de hand hebt 

  • Foto’s van de schade aan fiets, kleding en/of accessoires.
  • De oorspronkelijke aankoopbewijzen van fiets, kleding en accessoires.
  • Een schriftelijke offerte van reparatie door een fietsenmaker.

Stap 2: MijnNTFU-account 

  • Ga naar het schadeformulier op Mijn NTFU.
  • Beantwoord alle vragen en geef de detailinformatie van je fiets, -onderdelen, kleding en accessoires door. Er hoeven in eerste instantie geen bijlagen (aankoopbewijzen, offerte fietsenmaker e.d.) mee te worden gestuurd. Deze dien je echter wel 3 maanden te bewaren omdat ze op een later moment alsnog kunnen worden opgevraagd.
  • Nadat je het schadeformulier volledig hebt ingevuld, verstuur je het via de knop naar Meijers.

Stap 3: Check je inbox 

  • Wanneer Meijers je schademelding heeft ontvangen sturen ze een bevestiging per mail en nemen ze de schade in behandeling.
  • Wacht de reactie van Meijers af voordat je de schade aan je fiets laat repareren, er kan een schade-expert worden ingeschakeld.

Stap 4: Afwikkeling van de schade 

  • De schade wordt afgewikkeld conform de polisvoorwaarden.
  • Het kan zijn dat de verzekeraar om aanvullende informatie vraagt (zoals de oorspronkelijke aankoopbewijzen van fiets, kleding en/of accessoires). Deze dien je in ieder geval 3 maanden te bewaren.

Wij vertrouwen erop dat je geen schade zult claimen waarmee je ons bewust benadeelt (fraude). De verzekeraar zal bij fraude alle schade en kosten verhalen, aangifte doen bij de politie en de lopende verzekering(en) beëindigen. 
De bij de aanvraag van een verzekering/schademelding verstrekte persoonsgegevens en eventuele andere gegevens worden door Meijers verwerkt ten behoeve van het aangaan van verzekeringsovereenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude. De gedragscode ”Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf” is van toepassing. De volledige tekst van deze gedragscode kunt u bekijken/ opvragen bij het Verbond van Verzekeraars, www.verzekeraars.nl. De verstrekte gegevens kunnen worden verwerkt in het Centraal Informatiesysteem van de in Nederland werkende verzekeringsmaatschappijen. Het privacyreglement van de Stichting CIS is op die registratie van toepassing. Wij hebben het door het Verbond van Verzekeraars opgestelde Fraudeprotocol ondertekend en voeren dit ook uit.

Download hier het schadeformulier!