Jaarvergadering 2023

Op 24 maart 2023

Bij Zaal van Loon

Geplaatst door Administrator

Categorie├źn: Vergaderingen

Gezien: 254


Jaarvergadering TWC Stramproy

Aanvang 20.00uur

Zaal van Loon, Stramproy

JAARVERGADERING 2023
Datum Vrijdag 24 maart 2023
Locatie Zaal Van Loon, Frans Strouxstraat 1 in Stramproy
Aanvang 20.00 uur

A G E N D A
1. Opening door de voorzitter
2. Verslag Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering) 2021
3. Jaarverslag 2022 secretaris
4. Financieel jaarverslag 2022 penningmeester
5. Verslag kascontrolecommissie
6. Bestuursverkiezing
7. Benoeming lid kas controle commissie
8. Toekomstvisie TWC Stramproy
9. Samenwerkende Stramproyer verenigingen
10. Jaarlijks instellen van een continuïteitscommissie
11. Mededelingen
12. Rondvraag en sluiting